วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การใช้งานเลเยอร์(Layer)

            สำหรับการตัดต่อภาพ สิ่งที่มีความจำเป็นคือการนำเอาเครื่องมือต่างๆ ของ Photoshop มาใช้งานร่วมกัน และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ Layer (เลเยอร์) ที่จะช่วยให้เราจัดวางรูปภาพที่นำมาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานใหม่ออกมา Layer เปรียบเสมือนแผ่นพลาสติกใส เมื่อเราวาด หรือวางชิ้นส่วนภาพลงบน Layer แต่ละชั้นแล้วนำมาเรียงซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะทำให้ภาพทั้งหมดดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน โดยภาพใน Layer บนจะบัง Layer ที่อยู่ด้านล่างเสมอ ยกเว้นบริเวณที่โปร่งใสซึ่งจะมองทะลุไปเห็นภาพใน Layer ถัดๆ ลงไปได้
            - Layer ชื่อ Background จะเป็น Layer ของไฟล์ภาพที่สร้างใหม่ หรือเปิดรูปภาพขึ้นมา
            - Layer ชื่อ Layer 1, Layer 2, … คือ เลเยอร์ที่สร้างเพิ่ม หรือ Copy ภาพมาวางเพิ่ม
ประโยชน์ของ Layer คือ


            ช่วยให้เราแก้ไขภาพเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้ง่าย เช่น การย้ายตำแหน่ง, การปรับขนาด, ปรับสี/แสงเงา ซึ่งจะทำได้อย่างอิสระจากกัน นอกจากนี้เรายังสามารถสลับลำดับ และซ่อน/แสดง Layer แต่ละชั้น ทำให้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพแบบต่างๆ ได้หลากหลายก่อนที่จะเลือกภาพชุดสุดท้ายที่จะนำไปใช้จริง
พาเนล Layers
            พาเนล Layers เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้จัดการกับ Layer ไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่ม/ลบ Layer, การเปลี่ยนลำดับ, การปรับความโปร่งใส เป็นต้น เมื่อเราจะใช้ Layer เราต้องระวังว่าคำสั่งต่างๆ ส่วนใหญ่ จะมีผลต่อภาพใน Layer ที่กำลังเลือกเท่านั้น ดังนั้นจะต้องสังเกต และเลือกเลเยอร์ที่ถูกต้องก่อนการทำงานใด ๆ
การสร้างเลเยอร์ใหม่ 
          เมื่อเราต้องการแก้ไขหรือปรับแต่งภาพเราจะทำการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วจึงแก้ไขลงในเลเยอร์ใหม่แทนเพื่อให้การแก้ไขนั้นไม่ทับลงไปในเลเยอร์(ภาพ)เดิม  ซึ่งการสร้างเลเยอร์ใหม่นั้นสามารถทำง่ายๆ  ดังนี้
1.       เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา
2.       คลิกปุ่ม   (create a  new layer)  เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่
3.       สังเกตผลลัพธ์  ได้มีเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้น
          หากเราต้องการลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการทิ้งไปก็สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกเลเยอร์จากนั้น คลิกปุ่ม    (delete layer)
รู้จักเลเยอร์  Background
          เมื่อเราสร้างไฟล์ใหม่หรือเปิดไฟล์ภาพขึ้นมา  โปรแกรม  Photoshop  จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมา  1    
เลเยอร์ทุกครั้งและให้ชื่อเลเยอร์นั้นว่า  “Background”
          เลเยอร์  Background  นี้จะถูกกำหนดให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้บางอย่างเท่านั้น  หากเราต้องการแก้ไขเลเยอร์ให้สามารถใช้งานได้ทุก ๆ เครื่องมือ  เราจะต้องเปลี่ยนเลเยอร์นั้นให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาเสียก่อน
โดยสามารถทำได้ดังนี้สังเกตที่เลเยอร์  Background  ได้เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ 0 (เลเยอร์ธรรมดา)  และสามารถใช้คำสั่งปรับแต่ง ได้ทุกคำสั่งแล้ว 
1.    เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาด้วยคำสั่ง  File > Open
2.    สังเกตที่พาเลทจะมีเลเยอร์จะมีเลเยอร์ชื่อว่า  Background
 


3.    ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์  Background  จากนั้นหน้าต่าง  New Layer  จะปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม  OK
 

4. สังเกตที่เลเยอร์  Background  ได้เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ 0
 การใช้งาน Layers การ Copy และ Delete Layer

   Layer เป็นส่วนสำคัญมากในการใช้งาน Photoshop มันเปรียบเสมือนเป็นแผ่นใสที่วางซ้อนกันอยู่ ส่วนที่ไม่มีภาพของแผ่นบนสุด ก็จะใส ทำให้เห็นแผ่นที่อยู่ข้างล่าง เพื่อความเข้าใจมาลองใช้งาน Layer กันเลย สมมุติมีรูปอยู่ 2 รูป ตามนี้      ให้เปิดทั้ง 2 รูปออกมา จากนั้น ทำการ copy รูปที่ 2 โดยกดปุ่ม ctrl+c แล้ววางลงไปทับรูปที่ 1 โดยกดปุ่ม ctrl+v รูปทั้ง 2 ก็จะมาอยู่ในไฟล์งานเดียวกัน


      ทีนี้ให้ไปดูที่ แถบ Layer จะเห็นว่า Layer รูปแรกชื่อว่า Background แล้วอีก layer ที่ทับอยู่ ชื่อ Layer 1 เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Layer ได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Layer แล้วพิมพ์ชื่อลงไป แต่ในที่นี้จะไม่เปลี่ยนอะไร
      ต่อมาให้เปิดภาพอีกภาพและวางลงไปตามเดิม ในที่นี้จะเปิดภาพที่เป็นรูปตัวหนังสือ แล้ววางลงไปดังภาพ                ไปดูที่แถบ Layer เราจะได้ Layer เพิ่มาอีก 1 สังเกตุที่รูปข้างหน้า Layer แต่ละอันจะมีรูปดวงตา กับรูปพู่กันอยู่ รูปดวงตาหมายถึง Layer นั้นถูกเปิดให้มองเห็นได้ ส่วนรูปพู่กันหมายถึง การทำงาน จะอยู่เฉพาะใน Layer ที่มีสัญลักษณ์พู่กัน  


    มาลองปิดการมองเห็นของ Layer 1 กัน โดยให้กดที่รูปดวงตา สัญลักษณ์ดวงตาก็จะหายไป


      แล้วมาดูที่ภาพ จะเห็นว่า Layer1 หายไป วิธีเอากลับมาก็ให้กลับไปกดที่เดิมให้สัญลักษณ์ดวงตากลับมา      
การสร้าง Layer ใหม่ ทำได้โดยการกดที่ ปุ่ม  ก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมาชื่อ Layer 3 ตามรูป      จากนั้นเลือกการทำงานไปที่ Layer 3 แล้วใช้ Brush Tool เลือกหัวแปลงรูปดาว และระบายลงไปในส่วนที่ต้องการ เราก็จะได้ ภาพทั้งหมด 4 layer รวมเป็นภาพแบบนี้      ทีนี้มาลอง copy Layer กันบ้าง วิธี copy ให้ คลิกขวาที่ตัว Layer ที่ต้องการ copy แล้วไปที่ Duplicate Layer... จะได้หน้าต่างให้กำหนดชื่อ ใส่ชื่อเสร็จแล้วก็กด ok      หรือจะใช้วิธีลาก Layer ที่ต้องการ copy ลงมาที่เครื่องหมาย  ก็จะเป็นการ copy เหมือนกัน หรือจะใช้คีย์ลัด ctrl+j แทนก็ได้ ก็จะได้ layer เพิ่มมาอีก 1      ลองมาดูในภาพ อาจยังเห็นว่าเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่า Layer ที่ copy มาวางทับพอดีกับ Layer เดิม ให้ใช้เครื่องมือ Move Tool ลากออกมาก็จะเห็นว่ามี Layer เพิ่มขึ้นมา หรืออีกวิธีในการ copy คือ กด Alt ค้างไว้ แล้วใช้เครื่องมือ Move Tool ลากรูปออกมา ก็จะเป็นการ copy เหมือนกัน      วิธีการลบ Layer ทำได้โดย คลิกขวาที่ Layer ที่ต้องการ ลบ แล้วเลือก Delete Layer จะมีกรอบขึ้นมาถามความแน่ใจอีกครั้งให้ตอบ Yes      หรือจะใช้วิธี ลาก Layer ที่ต้องการลบ ลงมาที่เครื่องหมาย ถังขยะก็ได้ ในที่นี้จะลบ Layer ที่ได้ทำการ copy ไปให้เหลือ 4 Layer เท่าเดิม      นอกจากการ copy การ delete Layer แล้ว การรวม Layer ก็สำคัญ โดยมี 2 คำสั่งที่ต้องรู้คือ Merge Down กับ Merge Visible คำสั่งนี้ใช้ได้โดยให้คลิกไปที่ รูปลูกศรที่อยู่ทางขวาบนของแถบ Layer ตามรูป      จะเห็นคำสั่งเกี่ยวกับการรวม layer โดยที่คำสั่ง Merge Down จะเป็นการรวม Layer ที่ทำงานอยู่ กับ layer ข้างล่างเข้าด้วยกัน มาทดลองรวม Layer โดยเลือกการทำงานไปที่ Layer บนสุด แล้ว เลือกไปที่ Merge Down หรือกด ctrl+e จะเห็นว่า Layer ที่เป็นรูปดาว กับ Layer ที่เป็นรูปตัวหนังสือถูกรวมเป็นอันเดียวกัน      ส่วน Merge Visible คือการรวม Layer ทั้งหมดที่กำหนดให้แสดงเห็น (ที่มีสัญลักษณ์รูปดวงตา) ให้ลองทำการรวม Layer ทั้งหมดเป็นอันเดียว ก็จะได้ดังภาพ
      พื้นฐานของ Layer ก็จะมีเท่านี้ ส่วนในรายละเอียดก็ค่อยๆ ใช้การทดลองทำบ่อยๆ ศึกษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น